Nước khoáng không ga tự nhiên

Nước uống đóng chai chứa khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo không ga

350ml

500ml

1,5 lít

5 lít

Bình 20 lít

Vihawa 20L
Bình có van (vòi)
Bình úp cây nước nóng lạnh

Vĩnh Hảo 20L
Bình có van (vòi)
Bình úp cây nước nóng lạnh

Nước khoáng có ga

Nước khoáng thiên nhiên bổ sung ga – Vĩnh Hảo

450ml
Nước khoáng chai thủy tinh

500ml
Nước khoáng chai

Nước khoáng ngọt

Nước giải khát chứa khoáng thiên nhiên có ga – Lemona khoáng chanh

350ml
Lemona chanh muối

500ml
Nước khoáng chanh